Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт олгож эхэллээ

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт олгож эхэллээ

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт олгож эхэллээ

Дэлгэрэнгүй
Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Чингэлтэй дүүрэгт Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ явуулж байгаа газар

Чингэлтэй дүүрэгт Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ явуулж байгаа газар

Чингэлтэй дүүрэгт Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ явуулж байгаа газар

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 02-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 02-р сарын тоон мэдээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 02-р сарын тоон мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Чингэлтэй дүүргийн спорт хороо Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний цэг

Чингэлтэй дүүргийн спорт хороо Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний цэг

Чингэлтэй дүүргийн спорт хороо Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний цэг

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний энгийн цахим гадаад паспортыг захиалах боломжтой боллоо.

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспортыг захиалах боломжтой боллоо.

Иргэд та бүхэн 2023 оны 03 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн шинэчлэгдэн батлагдсан Үндэсний энгийн цахим гадаад паспортыг захиалах боломжтой боллоо.

Дэлгэрэнгүй
2022оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан

2022оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан

2022оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг олгож эхэлнэ

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг олгож эхэлнэ

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг олгож эхэлнэ

Дэлгэрэнгүй