Төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл авах, үйлчилгээний хүсэлтийг цахим хэлбэрээр гаргах, гаргасан хүсэлтийнхээ шийдвэрлэлтийн явцыг харах болон үнэлгээ өгөх шинэ стандарт бүхий цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал систем нийслэлийн хэмжээнд нэвтэрлээ.

 

 

 

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн портал

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

       Цахим өргөдөл, гомдлын програм /www.erp.ulaanbaatar.mn/-ыг ашиглан Засгийн газрын 11-11 төв, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүд, Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн портал , smart UB, Clean UB гар утасны аппликейшн, 1800-1200 оператораас болон бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890, Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын 7777-1890 дугаарын утас, газрын цахим хаяг /niislel@burtgel.gov.mn/, хэлтэс нэгжүүдийн ажлын байран дахь иргэдээс санал хүсэлт авах хайрцаг, санал хүсэлтийн дэвтэр зэрэг эх сурвалжаар дамжуулан иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг чирэгдэлгүй шуурхай хүлээн авч, шийдвэрлэн ажиллаж байна.

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ

ШИНЭ МЭДЭЭ