2020 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэсэн мэдээ

A- A A+
2020 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэсэн мэдээ