БОДЛОГЫН ХУРААМЖ төрийн албаны ёс зүй ашиг сонирхлын зөрчил

БОДЛОГЫН ХУРААМЖ төрийн албаны ёс зүй ашиг сонирхлын зөрчил

БОДЛОГЫН ХУРААМЖ төрийн албаны ёс зүй ашиг сонирхлын зөрчил

Дэлгэрэнгүй
“Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” гарын авлага

“Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” гарын авлага

“Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” гарын авлага

Дэлгэрэнгүй
АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 9 ЗӨВЛӨМЖ

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 9 ЗӨВЛӨМЖ

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 9 ЗӨВЛӨМЖ

Дэлгэрэнгүй
“Үнэт зүйлийн боловсрол” гарын авлага

“Үнэт зүйлийн боловсрол” гарын авлага

“Үнэт зүйлийн боловсрол” гарын авлага

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл-2014 он (I боть)

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл-2014 он (I боть)

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл-2014 он (I боть)

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн гарын авлага

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн гарын авлага

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн гарын авлага

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албан тушаалтан танд хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?

Нийтийн албан тушаалтан танд хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?

Нийтийн албан тушаалтан танд хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл l боть

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл l боть

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл ll боть

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл ll боть

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл ll боть

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах ажиллагаа

Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах ажиллагаа

Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах ажиллагаа

Дэлгэрэнгүй

"Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл" эмхтгэл

"Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл" эмхтгэл

Дэлгэрэнгүй