БОДЛОГЫН ХУРААМЖ төрийн албаны ёс зүй ашиг сонирхлын зөрчил

БОДЛОГЫН ХУРААМЖ төрийн албаны ёс зүй ашиг сонирхлын зөрчил

БОДЛОГЫН ХУРААМЖ төрийн албаны ёс зүй ашиг сонирхлын зөрчил

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын авлигатай тэмцэх бодлогын хэрэгжилт тойм танилцуулга

Монгол улсын авлигатай тэмцэх бодлогын хэрэгжилт тойм танилцуулга

Монгол улсын авлигатай тэмцэх бодлогын хэрэгжилт тойм танилцуулга

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй гарын авлага

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй гарын авлага

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй гарын авлага

Дэлгэрэнгүй
хувийн хэвшилд зориулсан авлигаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

хувийн хэвшилд зориулсан авлигаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

хувийн хэвшилд зориулсан авлигаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албан тушаалтан танд хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?

Нийтийн албан тушаалтан танд хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?

Нийтийн албан тушаалтан танд хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл l боть

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл l боть

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл ll боть

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл ll боть

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл ll боть

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах ажиллагаа

Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах ажиллагаа

Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах ажиллагаа

Дэлгэрэнгүй
Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл

Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл

Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл

Дэлгэрэнгүй