Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд хамтран өмчлөгч нэмж оруулах бол ...

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд хамтран өмчлөгч нэмж оруулах бол ...