“Албан хэрэг хөтлөлт, онол арга зүй” сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

A- A A+
“Албан хэрэг хөтлөлт, онол арга зүй”  сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

Нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газар,  Нийслэлийн Архивын газартай хамтран  тус газрын “Сургалтын төлөвлөгөө”-нд тусгагдсаны дагуу  “Албан хэрэгт хөтлөлт, онол арга зүй” сэдэвт сургалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулав.

Уг сургалтад дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга, хяналтын улсын байцаагч, улсын ахлах бүртгэгч, бичиг хэргийн ажилтан зэрэг нийт 70 ажилтан, албан хаагч хамрагдсан байна. 

Албан хэрэг хөтлөлт, Edoc бичиг боловсруулалт,  тоон гарын үсгэнд шилжүүлэх, хэвлэмэл хуудас захиалах, Архив, албан хэрэг хөтлөлт, нэр төрөл зэрэг сэдвүүдээр Нийслэлийн Архивын газрын мэргэжилтэн Д.Бумдарь зааж, сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудын    сонирхсон асуултад хариуллаа.

Тус газрын Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс уг сургалтын үр дүнг тодорхойлох зорилгоор  тусгайлан бэлтгэсэн асуулгын дагуу үнэлгээ авахад сургалтанд хамрагдсан ажилтан, албан хаагчдын 98 хувь нь хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн агуулга бүхий цаг үеэ олсон  сургалт боллоо гэж дүгнэсэн байна.

 

Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс