Хороод дахь улсын бүртгэгч нарыг чадавхижуулах цуврал сургалтуудыг зохион байгууллаа.

A- A A+
Хороод дахь улсын бүртгэгч нарыг чадавхижуулах цуврал сургалтуудыг зохион байгууллаа.

Нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газрын 2021 оны “Сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу  Хороод дахь  улсын бүртгэгч нарыг чадавхижуулах зорилтын хүрээнд 2 удаагийн цуврал сургалтыг нийт 11 удаа зохион байгуулав.

Баянгол дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын ахлах бүртгэгч Ө.Өлзийбаасан,  Г.Алтай нар “Эд хөрөнгийн эрхийн болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн эрх зүйн орчин” сэдвээр 2021 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 18-ны  өдрүүдэд хуваарийн дагуу нийт 4 удаа зааж, хороод дахь улсын бүртгэгч нар 91.8 хувь нь хамрагдсан байна.

Уг цуврал сургалтын 2 дахь нь  2021 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 23-ны өдрүүдэд дүүрэг тус бүрээр буюу нийт 7 удаа зохион байгуулагдаж,                  “Эд хөрөнгийн эрхийн  болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээний нэр, төрөл, улсын бүртгэгчийн анхаарах асуудлууд” сэдвээр Сонгинохайрхан, Баянзүрх  дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын ахлах бүртгэгч Д.Солонготуяа, В.Хандсүрэн нар зааж, хороод дахь улсын бүртгэгч нарын 95,5 хувь нь хамрагдсан байна.

Дээрх сургалтууд бүгд цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдсан бөгөөд  сургагч багш нар улсын бүртгэгч нарын сонирхсон асуултуудад тухай бүр хариулт өглөө.

 

Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс