“Цахим архив ашиглах, лавлагаа олгох нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
“Цахим архив ашиглах, лавлагаа олгох нь”  сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

Хороод дахь улсын бүртгэгч нарыг чадавхижуулах зорилтот 3 дахь удаагийн цуврал сургалтыг “Цахим архив ашиглах, лавлагаа олгох нь” сэдвээр 2021 оны 05 дугаар сарын 05-наас 07-ны өдрүүдэд  Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын газартай хамтран нийт 4 удаа зохион байгуулав.

Нэгдсэн архивын газрын ахлах мэргэжилтэн Т.Байгалмаа дээрх сэдвийн хүрээнд улсын бүртгэгч нарт Цахим архивыг хэрхэн ашиглах талаар маш өргөн хүрээтэй  мэдээ, мэдээлэл өгч, тэдний асуусан асуултад хариуллаа.

Цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдсан уг сургалтад хороод дахь улсын бүртгэгч нар бүрэн хамрагдсан байна 

 

Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс