Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд чиглэл өгөх сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд чиглэл өгөх сургалт зохион байгууллаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, түүнтэй холбоотой хууль тогтоомжийг нэг мөр ойлгон хэрэгжүүлэх, санал авах өдөр сонгогчийн бүртгэлийг нягтлан шалгахтай холбоотой анхаарах асуудлууд, мөн сонгогчийн бүртгэлийн программ хангамж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын  талаар улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтан, итгэмжлэгдсэн ажилтанд сургалт зохион байгуулах багийн бүрэлдэхүүнийг нэгдсэн удирдлагаар хангах зорилготой чиглэл өгөх сургалтыг өнөөдөр /2021.05.25/ зохион байгууллаа. 

Уг сургалтаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, “Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, хүргүүлэх, сонгогч шилжих журам”-д зааснаар улсын бүртгэлийн байгууллага, итгэмжлэгдсэн ажилтны гүйцэтгэх чиг үүрэг сэдвийн хүрээнд ИУБГ-ын дарга Т.Нармандах, ахлах мэргэжилтэн Н.Наранцэцэг, “Сонгогчийн бүртгэлийн программ хангамж” буюу дадлага олгох сургалтын дагуу Мэдээллийн технологийн газрын дарга П.Нэргүй, ахлах мэргэжилтэн С.Дэлгэрмөрөн нар тус тус мэдээлэл хүргэсэн юм.