Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл l боть

A- A A+
Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл l боть

Энэхүү эмхтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 40 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.