Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл ll боть

A- A A+
Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл ll боть