Танхимын болон цахим сургалт зохион байгуулагдаж байна

A- A A+
Танхимын болон цахим сургалт зохион байгуулагдаж байна

УБЕГ-ын албан хаагчдад зориулсан ажлын байран дахь суралцах үйл явцыг дэмжин, сургах хэв маяг болоод сургалтын үйл явцын талаарх үндсэн мэдлэг олгох, үүний үндсэн дээр байгууллагын дотоод удирдлагын нэгж хэсгийг үүсгэн сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийг тасралтгүй хэрэгжүүлэх боломжийг олгоход чиглэсэн ээлжит сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэхүү сургалт нь 2021 оны 07 дугаар сарын 01, 02, 05, 07-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах бөгөөд 8 багц цагийн хүрээнд явагдах уг сургалтад албан хаагчид танхимаар болон цахимаар хамрагдах боломжтой юм.

07 дугаар сарын 01-ний өдрийн сургалтад  “Сургагч багшийн хөгжил ба эерэг хандлага, бусдыг манлайлах боломж” сэдвийн хүрээнд Доктор, профессор О.Бурмаа, 07 дугаар сарын 02-ны өдөр “Сургалтын presentation бэлдэх арга зүй ба идэвхтэй сургалтын аргууд” сэдвээр доктор, дэд профессор Л.Гүнжаргал нар тус тус онол, практик хослуулсан сонирхолтой илтгэлийг хүргэв.

Өнөөдөр /2021.07.05/ буюу сургалтын 3 дахь өдөр Бизнес удирдлагын ухааны доктор, профессор О.Бурмаа “Сургагч багшид тавигдах зайлшгүй ур чадварууд” сэдвийн хүрээнд орчин цагийн хувь хүний ур чадварын өөрчлөлтүүд, хувь хүний зайлшгүй хөгжүүлэх ур чадвар зэрэг агуулгын хүрээнд тодорхой баримт, жишээн дээр тайлбарлан, албан хаагчдад сонирхолтой, хөгжөөнтэй байдлаар ур чадварын тухай ойлголтыг өглөө.

Танхим болон цахимаар зохион байгуулагдаж буй уг сургалт 07 дугаар сарын 07-ны өдөр буюу ирэх Лхагва гарагт өндөрлөнө.