Архивын ерөнхий газраас сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Архивын ерөнхий газраас сургалт зохион байгуулав

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 34.2-т заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 226 дугаар тогтоолоор “Тамга тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам” шинэчлэгдэн батлагдсантай холбоотойгоор Архивын ерөнхий газраас цахим сургалтыг зохион байгуулав.

Тус сургалтад Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон Нийслэлийн 9 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн холбогдох албан тушаалтан, мэргэжилтэн, архив, бичиг хэргийн ажилтнууд хамрагдаж журмын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, сонирхсон асуултандаа хариулт авлаа.