Төрийн албаны зөвлөлийн УБЕГ-ын дэргэдэх салбар зөвлөл тусгай шалгалт зохион байгууллаа

A- A A+
Төрийн албаны зөвлөлийн УБЕГ-ын дэргэдэх салбар зөвлөл тусгай шалгалт зохион байгууллаа

Төрийн албаны зөвлөлийн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөл нь Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйл, 33 дугаар зүйлийн 33.2.2 дахь заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”-ын дагуу нийслэлийн 6 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 19 албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтыг 2021 оны 10 дугаар сарын 01, 10 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.  

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт 19 албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын зарыг холбогдох хууль тогтоомжий дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудаст 2021 оны 9 дүгээр сарын 22-24, 10 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд байршуулсан бөгөөд тусгай шалгалтын бүртгэлийг 9 дүгээр сарын 27, 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 09.00-17.00 цагийн хооронд цахимаар хийв.

Тусгай шалгалтын зар, бүртгэл, сорилын шалгалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн шалгалтын систем, программаар зохион байгуулсан бөгөөд 19 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтад нийт 61 иргэн бүртгүүлж, шаардлага хангасан 42 иргэн тусгай шалгалт өгч өрсөлдсөн байна.