Албан хаагчид галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургалтанд хамрагдав

A- A A+
Албан хаагчид галын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургалтанд хамрагдав

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар албан хаагчдад анхан шатны мэдлэг олгох мөн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2021 оны сургалтын төлөвлөгөө болон байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа.  

Сургалтаар Сүхбаатар дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн ангиллын сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Ш.Мөнгөн-Эрдэнэ “Байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангах” сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэж, тус сургалтад Тамгын газрын Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн болон, Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын албан хаагчид танхимаар, 21 аймаг, 9 дүүргийн холбогдох албан хаагчид цахимаар холбогдон хамрагдав.