Монгол бичгийн хичээл №39, Бичвэрийн тэмдэг хэрэглэх нь

A- A A+
Монгол бичгийн хичээл №39, Бичвэрийн тэмдэг хэрэглэх нь