Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд сургалтад хамрагдав

A- A A+
Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд сургалтад хамрагдав

Канад улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж буй  “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төсөл яам, агентлаг болон төрийн тусгай байгууллагуудын Ёс зүйн зөвлөлд зориулан зохион байгуулж байгаа цуврал сургалтын хүрээнд 2021 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн “Төрийн байгууллагын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлүүдийг чадавхижуулах сургалт”-д тус байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд Ч.Эрдэнэчимэг, У.Мөнхцэцэг, Д.Мөнхтуяа нар оролцлоо.

Тус сургалтын хөтөлбөрийг Сингапурын Үндэсний их сургууль болон бусад улс орны ёс зүйн хэм, хэмжээний талаарх судалгаа, эх сурвалжууд дээр тулгуурлан боловсруулж, мэргэжлийн багш, судлаач, эрдэмтэн, зөвлөхүүд удирдан явууллаа.

Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 4000 гаруй төсвийн байгууллагуудад 1900 гаруй Ёс зүйн зөвлөл ажиллаж байна. Өнгөрсөн жил нийт төрийн байгууллагуудын Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүд, хууль тогтоочид, эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулсан “Итгэл даах төрийн албаны төлөө” хэмээх үндэсний зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, тус зөвлөгөөний үеэр хууль тогтоогчид төрийн албан дахь ёс зүй, сахилга хариуцлагын талаар ярьж байсан бол энэ удаагийн сургалтаар төрийн байгууллагуудын Ёс зүйн зөвлөлийн зохион байгуулалтад орж,  зөвлөлүүд өөр хоорондоосоо суралцаж байгаагаараа онцлогтой болж байгааг сургалтыг зохион байгуулагчид онцоллоо. Мөн төрийн албаны шинэтгэлийн үйл явцыг хурдасгах, бэхжүүлэх хүчтэй бүтэц нь болж ажиллахыг нийт төрийн байгууллагуудын ёс зөвлөлийн гишүүдэд, сургалтыг зохион байгуулагчдын зүгээс онцлон хэллээ.

           

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ