Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт

A- A A+
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт

Нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газрын “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө”-ний  дагуу тус газрын болон Сүхбаатар дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт 42  ажилтан, албан хаагч  Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Сургалт арга зүйн төвд “Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох” сургалтад хамрагдав.

Сургалтын агуулга өргөн хүрээтэй, бидний өдөр тутмын амьдралд зайлшгүй мэдэж байх шаардлагатай мэдээлэл ихтэйгээс гадна, дадлага ажлууд маш сонирхолтой байлаа. Албан хааагчид маш идэвхитэй оролцов.

Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс