ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

A- A A+
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

НИЙСЛЭЛ ДЭХ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

2022.05.09

Сул орон тоо гарсан ажлын байр

Нэмэлт мэдээлэл

Тавигдах шаардлага

Тайлбар

1

Захиргаа удирдлагын хэлтэс

Судлаач архивч, бичиг хэргийн эрхлэгч

ТҮ-7

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан

 

1

Багануур дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

2 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

ТЗ-6

Дэс түшмэл

Хүүхэд асрах чөлөөтэй ажилтны оронд түр

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд байгаа иргэн

 

.

2

Баянгол дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

5 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

ТЗ -6

Дэс түшмэл

 

Хүүхэд асрах чөлөөтэй ажилтны оронд түр

3

9 дүгээр хорооны улсын бүртгэгч

4

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч

5

Налайх дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

6 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

ТЗ-6

Дэс түшмэл

 

Жинхэнэ орон тоо

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд байгаа иргэн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас зарласан тусгай шалгалтад бүртгүүлж, тэнцсэн байх

6

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч

7

Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч

ТЗ -6

Дэс түшмэл

 

Хүүхэд асрах чөлөөтэй ажилтны оронд түр

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд байгаа иргэн

8

32 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

9

43 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

10

Сүхбаатар дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

8 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

 

Дээрх албан тушаалд ажиллахыг сонирхож байгаа иргэд Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо, Цагдаагийн гудамж хаягт байрлах Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Тамгын газрын бичиг хэргийн ажилтанд материал бүрдүүлж өгнө үү. Шаардлага хангасан иргэдтэй эргэн холбогдох болно.