ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

A- A A+
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

НИЙСЛЭЛ ДЭХ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

2022.05.16

Сул орон тоо гарсан ажлын байр

Нэмэлт мэдээлэл

Тавигдах шаардлага

Тайлбар

1

Захиргаа удирдлагын хэлтэс

Судлаач архивч, бичиг хэргийн эрхлэгч

ТҮ-7

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан

 

2

Архивын хэлтэс

Архивын мэргэжилтэн

ТЗ-6

Дэс түшмэл

Жинхэнэ орон тоо

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд байгаа иргэн

Тусгай шалгалтанд орох

3

Багануур дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

2 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

ТЗ-6

Дэс түшмэл

Хүүхэд асрах чөлөөтэй ажилтны оронд түр

 

 

4

Баянгол дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

Иргэний улсын бүртгэгч

ТЗ -6

Дэс түшмэл

 

Хүүхэд асрах чөлөөтэй ажилтны оронд түр

 

5

5 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

 

6

9 дүгээр хорооны улсын бүртгэгч

 

7

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч

 

8

Налайх дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

6 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

ТЗ-6

Дэс түшмэл

 

Жинхэнэ орон тоо

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд байгаа иргэн

Тусгай шалгалтанд орох

9

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч

10

32 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

ТЗ -6

Дэс түшмэл

 

Хүүхэд асрах чөлөөтэй ажилтны оронд түр

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд байгаа иргэн

 

11

43 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

 

12

Сүхбаатар дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

8 дугаар хорооны улсын бүртгэгч

 

13

Хан-Уул дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтэс

14 дүгээр хорооны улсын бүртгэгч

ТЗ-6

Дэс түшмэл

Жинхэнэ орон тоо

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд байгаа иргэн

Тусгай шалгалтанд орох

 

Дээрх албан тушаалд ажиллахыг сонирхож байгаа иргэд Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо, Цагдаагийн гудамж хаягт байрлах Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Тамгын газрын бичиг