Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2022 оны 05-р сарын тоон мэдээ

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2022 оны 05-р сарын тоон мэдээ