Шинээр томилогдсон төрийн захиргааны болон үйлчилгээний  ажилтнуудад зориулсан танилцах сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Шинээр томилогдсон төрийн захиргааны болон үйлчилгээний  ажилтнуудад зориулсан танилцах сургалт  зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газраас 2023 оны сургалтын үйл ажиллагааг шинээр томилогдсон албан хаагчдад зориулан улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, дотоод журам, авилгаас урьдчилан сэргийлэх , авилгын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангах, төрийн албаны болон улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчийн ёс зүй, байгууллагын үйлчилгээний стандарт,  тус газрын бүтэц, чиг үүргийн тухай мэдлэг, мэдээлэл олгох байгууллагын соёлыг танилцуулах сургалтыг зохион байгууллаа.  

Уг сургалт нь 2023 оны 2 дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд болж нийт 35 ажилтан, албан хаагч хамрагдсан байна.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС