Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг олгож эхэлнэ

A- A A+
Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг олгож эхэлнэ