Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг 2023 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс олгож эхэлнэ

A- A A+
Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт /е-паспорт/-ыг 2023 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс олгож эхэлнэ