Таныг ажилд урьж байна

A- A A+
Таныг ажилд урьж байна

Таныг ажилд урьж байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харьяа газар, хэлтсийн сул орон тооны мэдээлэлтэй дараах холбоосоор танилцана уу.

https://hh.csc.gov.mn/view/de151309-7c09-4f4b-a049-6aa1f4c1cf46?fbclid=IwAR1VjepwdnnSk09j-YC2Ogeaa15ekSo4HrmMFAuNBno-cydKXubMyu6nCdQ