Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээтэй холбоотой харилцагчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээтэй холбоотой харилцагчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Та дараах линкээр эсвэл QR кодыг уншуулан судалгаанд оролцоно уу.

ttps://forms.gle/UBevf2Ly3q3JdsBt5