Баянзүрх, Хан-Уул болон Чингэлтэй дүүрэгт Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй ”Улсын бүртгэлийн цэгүүд”.

A- A A+
Баянзүрх, Хан-Уул болон Чингэлтэй дүүрэгт Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй ”Улсын бүртгэлийн цэгүүд”.