Аймгаас Нийслэлд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх

A- A A+
Аймгаас Нийслэлд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх