Хорооноос хороонд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх

A- A A+
Хорооноос хороонд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх