Дүүрэг хооронд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх

A- A A+
Дүүрэг хооронд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэх