Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагын 2023 оны 10-р сарын тоон мэдээ