2023 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тоон мэдээ.

A- A A+
2023 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын тоон мэдээ.