2023 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тоон мэдээ.

A- A A+
2023 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тоон мэдээ.