2023 оны 4 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тоон мэдээ.

A- A A+
2023 оны 4 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тоон мэдээ.