Улсын бүртгэлийн цахим машинаас хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дараах 4 төрлийн лавлагааг авах боломжтой.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн цахим машинаас хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн дараах 4 төрлийн лавлагааг авах боломжтой.