Улсын бүртгэлийн цахим машинаас эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дараах 2 төрлийн лавлагааг авах боломжтой.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн цахим машинаас эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дараах 2 төрлийн лавлагааг авах боломжтой.