Түгээмэл асуул, хариулт: Төрөл садангийн тухай лавлагааг авах заавар

A- A A+
Түгээмэл асуул, хариулт: Төрөл садангийн тухай лавлагааг авах заавар