Сүхбаатар дүүрэгт Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний "Сансар" цэг иргэний, эд хөрөнгийн эрхийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

A- A A+
Сүхбаатар дүүрэгт Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний