Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар, маягт болон хоршоо

A- A A+
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар, маягт болон хоршоо

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар, маягт болон хоршоо

-Хоршоо үүсгэн байгуулах тогтоол,

-Хоршооны дүрэм,

-Хоршооны хөрөнгийн жагсаалтыг доорх холбоосоор татаж авна уу.