Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын 2024 оны 1 дүгээр улирлын тайлан, тоон мэдээ

A- A A+
Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын 2024 оны 1 дүгээр улирлын тайлан, тоон мэдээ