Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газраас албан хаагчдын төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газраас албан хаагчдын төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газраас 2024 оны 5 дугаар сарын 15-ний өдөр “”, “Төрийн үйлчилгээний соёл”, албан хаагчийн ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг мөрдүүлэх сурталчлан таниулах, зөв харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэх, эрх зүйн мэдлэгийг бататгах зорилгоор танхим болон цахим хэлбэрээр сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтад “Төрийн үйлчилгээний соёл” сэдвээр Эрдэм сургалт судалгааны хүрээлэнгийн захирал, доктор, профессор Б.Өлзийсайхан мөн “Төрийн албан хаагч ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр Идэр их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, дэд профессор В.Чимгээ нар сургагч багшаар оролцож газар, хэлтсийн 32 албан хаагч танхимаар, 70 албан хаагч цахимаар хамрагдлаа.

Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс